Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych na platformie E-podręczniki oraz w serwisie Khan Academy.
Informujemy również, iż wydawnictwo Nowa Era udostępniło do końca roku szkolnego 2019/2020 elektroniczne wersje podręczników. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.nowaera.pl/naukazdalna