Rok szkolny 2019/2020

L.p.

Data

Nazwa imprezy lub uroczystości

Odpowiedzialni

Forma realizacji

WRZESIEŃ 2019

1.

2 IX

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Rafał Kosek,

Danuta Korzeniecka

Część artystyczna

2.

12 IX

Meeting przedwyborczy i wybory do Samorządu Uczniowskiego

Rafał Kosek

Prezentacja plakatów wyborczych

3.

17 IX

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Hanna Murach

Wychowawcy klas

Wystawa prac plastycznych, projekcja filmu.

4.

21 IX

Ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”

Hanna Murach,

Beata Korzeniecka

Wystawa prac o tematyce ekologicznej. Harmonogram wyjść  terenu.

5.

27 IX

Dzień Chłopaka

wychowawcy klas 

  Wycieczki, imprezy klasowe, według inwencji nauczyciela

6.

IX

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ze szkoły i w szkole

Elżbieta Kulas

Spotkanie z policjantem

PAŹDZIERNIK 2019

7.

11 X

Dzień Edukacji Narodowej

Dorota Zaniewska, Beata Modzelewska – część artystyczna z kl. VI;

Ewa Puka- scenariusz;

Rafał Kosek- nagrywanie;

Beata Korzeniecka- zdjęcia;

Aleksandra Majk, Ewelina Stupska – dekoracje;

Małgosia Koślik- oprawa muzyczna;

Część artystyczna

 

8.

24 X

„Dzień Papieża Jana Pawła II”

Małgorzata Koślik- część artystyczna;

Justyna Rzewnicka, Ewa Puka- dekoracje;

Beata Korezniecka- nagrywanie;

Rafał Kosek- zdjęcia

Akademia, wystawa poświęcona twórczości Jana Pawła II

LISTOPAD 2019

9.

7 XI

Uroczyste przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów

kl. I

Beata Korzeniecka;

Dekoracje- Beata Tercjak, Elżbieta Kulas;

Beata Modzelewska- nagrywanie;

Rafał Kosek- zdjęcia

 

 

Część artystyczna

Inscenizacja ruchowo-wokalna w języku angielskim /Beata Modzelewska/

10.

10 XI

Poranek z okazji Dnia Niepodległości

Hanna Murach

Wg inwencji nauczyciela

11.

20 XI

,,Zagadnienie prywatności i odpowiedzialności za swoje słowa, i czyny w sieci’’- debata

Krzysztof Gawrych,

Anna Żebrowska

Wg inwencji nauczyciela, spotkanie z psychologiem z PPP lub z policjantem

12.

30 XI

Dzień tolerancji , życzliwości i pozdrowień- mitingi pauzowe

 

Edyta Płoska,

Ewa Puka,

Dorota Zaniewska

Inwencja uczniów i nauczycieli

GRUDZIEŃ 2019

13.

4 XII

 

 

Galeria najpiękniejszych kart bożonarodzeniowych

 

 

Justyna Rzewnicka

(IV-VIII);

Danuta Korzeniecka

 (I-III);

Beata Tercjak

Wystawa prac plastycznych

14.

6  XII

Mikołajki

Elżbieta Kulas

Beata Tercjak

Wychowawcy klas

Ekspozycja tematyczna uczniów

15.

19 XII

„Gloria in excelsis Deo” Wigilijny Koncert Kolęd i Pastorałek

 

Małgorzata Koślik- przewodnicząca uroczystości, scenariusz ;

Justyna Rzewnicka-  zastępca przewodniczącej ,śpiew;

Beata Modzelewska- zaproszenia;

Rafał Kosek- oprawa muzyczna;

Aleksandra Majk- taniec;

Ewelina Stupska-przygotowanie miejsc dla zaproszonych gości i rodziców;

Wychowawcy klas- przygotowanie uczniów do występu;

Rada Pedagogiczna

Aranżacja plastyczna Magdalena

Stoma -Pawelec,

Ewelina Stupska,

Dorota Zaniewska,

Ewa Puka,

Edyta Prusaczyk,

Elżbieta Kulas,

Beata Tercjak

STYCZEŃ 2020

16.

23 I

Dzień Babci i Dziadka

Aleksandra Majk- przewodnicząca, scenariusz;

Beata Korzeniecka, Ewelina Stupska – dekoracje;

Justyna Rzewnicka- przygotowanie miejsc dla gości;

Rafał Kosek- zdjęcia;

Beata Modzelewska- nagrywanie;

Danuta Korzeniecka- poczęstunek,

Elżbieta Kulas, Beata Tercjak

Uroczysta akademia słowno-muzyczna

Ekspozycja tematyczna uczniów - wystawa prac plastycznych.

LUTY 2020

17.

5 II

Choinka Noworoczna

 

Klasy 0-III

Justyna Rzewnicka- przewodnicząca, harmonogram uroczystości;

Beata Korzeniecka- zdjęcia,

Krzysztof Gawrych- nagrywanie,

Danuta Korzeniecka- św. Mikołaj,

Aleksandra Majk, Ewelina Stupska- pokaz tańców współczesnych, zabawy, konkursy;

Wychowawcy klas 0-III- przygotowanie poczęstunku;

Dyżur na korytarzu – Edyta Prusaczyk, Beata Tercjak;

Dyżur na sali gimnastycznej- Elżbieta Kulas, Magdalena Stoma- Pawelec;

Dyżur przy wejściu- Anna Żebrowska;

 

Klasy IV-VIII

Rafał Kosek- przewodniczący, harmonogram uroczystości;

Beata Modzelewska- nagrywanie;

Małgorzata Koślik- zdjęcia;

Dyżur na korytarzu-

Anna Żebrowska,

Ewa Puka;

Dyżur na sali gimnastycznej-Agnieszka Staśkiewicz

Elżbieta Dawid

Klaudia Niksa;

Dyżur przy wejściu- Hanna Różycka;

Wychowawcy klas 0-III- przygotowanie poczęstunku;

Rada Rodziców

 

Aranżacja plastyczna:

Magdalena Stoma – Pawelec- przewodnicząca,

Ewa Puka,

Aleksandra Majk, Ewelina Stupska, Elżbieta Dawid, Beata Tercjak, Elżbieta Kulas, Agnieszka Staśkiewicz, Hanna Różycka, Anna Żebrowska

Podział na klasy O-III,

Kl. IV-VIII

\Św. Mikołaj, Konkursy, prezentacje tańców współczesnych, bal przebierańców, słodki poczęstunek, aranżacja plastyczna

18.

6 II

,,To nie fanaberie, spędzić bezpiecznie ferie’’- spotkanie z policjantem przed feriami

Elżbieta Kulas,

Danuta Korzeniecka

Ekspozycja tematyczna uczniów- wystawa prac plastycznych

19.

7 II

Walentynki

Hanna Różycka

 

Prace plastyczne

Poczta Walentynkowa

MARZEC 2020

20.

2 III

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dorota Zaniewska- część artystyczna;

Ewa Puka, Elżbieta Dawid-dekoracje,

 Część artystyczna/projekcja filmu

21.

5 III

Uroczyste przyjęcie uczniów

klasy I do grona czytelników biblioteki szkolnej

Hanna Murach,

Małgorzata Koślik

 

 Wg inwencji nauczycieli

22.

6 III

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rafał Kosek,

Krzysztof Gawrych,

Ewa Puka

 

 Część artystyczna

23.

12 III

Mistrz tabliczki mnożenia

Hanna Różycka

 

Kategoria klas II-III      Kategoria klas IV-VI

24.

III/IV

Rekolekcje Wielkopostne

Małgorzata Koślik- przewodnicząca ,harmonogram rekolekcji, opawa liturgii;

Justyna Rzewnicka- oprawa muzyczna,

Ewelina Stupska – zdjęcia,

Beata Modzelewska- nagrywanie,

Wychowawcy klas

Konferencje rekolekcyjne, Msza Święta, przygotowanie dekoracji i oprawy liturgicznej, opieka nad wychowankami

25.

III

Szkolna i Gminna Olimpiada Wiadomości i Umiejętności klas I-III

Danuta Korzeniecka- przewodnicząca,

Beata Korzeniecka,

Justyna Rzewnicka

 

KWIECIEŃ 2020

26.

 

6 IV

 

Tradycje wielkanocne

 

Beata Modzelewska

 

Spotkanie z twórczynią ludową- wicie palmy wielkanocne

27.

23 IV

VIII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej

Małgorzata Koślik- przewodnicząca, scenariusz uroczystości;

Justyna Rzewnicka- zastępca przewodniczącej, przygotowanie uczestników;

Beata Korzeniecka- zdjęcia;

Rafał Kosek- oprawa muzyczna, obsługa sprzętu;

Beata Modzelewska- nagrywanie;

Hanna Różycka- media;

Ewelina Stupska- dyplomy;

 

 

 

Aranżacja plastyczna –

Aleksandra Majk,

Ewelina Stupska,

Beata Tercjak

 

28.

29 IV

Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja /z nawiązaniem do święta

2 maja -Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej/

Edyta Płoska

Część artystyczna

Aranżacja plastyczna –

Hanna Murach,

Edyta Prusaczyk

 

MAJ 2020

29.

10 V

„Kurpie Zielone w Literaturze”     -szkolny konkurs gadek, poezji i prozy kurpiowskiej

Edyta Płoska,

Dorota Zaniewska,

Ewa Puka

Danuta  Korzeniecka

Elżbieta Kulas

Hanna Murach

 Konkurs recytatorski

30.

14 V

 

 

XI Olimpiada Przedszkolaka- międzyszkolny drużynowy turniej sprawnościowy przedszkolaka

 

 

Rafał Kosek- przewodniczący, plan zawodów,

Anna Żebrowska- zastępca przewodniczącego,

Aleksandra Majk- przygotowanie uczestników,

Ewelina Stupska- dyplomy,

Elżbieta Kulas- dekoracje,

Beata Tercjak- dekoracje,

Rada Pedagogiczna

 

Zajęcia plenerowe

o charakterze sportowym

 

31.

18 V

Obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

Małgorzata Koślik-  przewodnicząca, oprawa muzyczna

Krzysztof Gawrych – prezentacja  multimedialna

Nauczyciele poloniści- przygotowanie uczniów do recytacji poezji i prozy Jana Pawła II

Wystawa prac plastycznych i folderów, konkurs recytatorski

32.

24 V

O mojej Mamie

Beata Korzeniecka,

Elżbieta Kulas,

Beata Tercjak

Prezentacja prac plastycznych o tematyce rodzinnej, życzenia dla Mam

CZERWIEC 2020

33.

3VI

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Nauczyciele i Wychowawcy klas

 

Impreza plenerowa, wycieczki

34.

VI

„Bezpieczne zabawy w czasie wakacji”- spotkanie przed wakacjami z policjantem, wystawa plastyczna

Elżbieta Kulas,

Beata Tercjak

Prezentacja prac plastycznych  uczniów na temat bezpiecznego spędzanych zabaw podczas wakacji

35.

19 VI

Dzień Ojca

Justyna Rzewnicka

Wystawa prac plastycznych uczniów klas 0-III,IV-VII poświęconych Ojcu życzenia dla taty

36.

26 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Hanna Murach,

Danuta  Korzeniecka

Uroczysta akademia

 

37.

1 IX

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Justyna Rzewnicka,

Ewa Puka

Część artystyczna