Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI INDYWIDULANCH  

Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp.

Termin

Godzina

Uwagi

1.

11.09.2018r.

/wtorek/

 

17.00

Zebranie informacyjne klas 0 – VIII z wychowawcą

2.

11.10.2018r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

3.

08.11.2017r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje w wychowawcą

4.

11.12.2017r.

/wtorek /

17:00-18:00

Zebranie ogólne z wychowawcą-  przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w statucie szkoły i zapoznanie przewidywanymi ocenami za I semestr 2018/2019

5.

24.01.2018r.

/czwartek/

17.00

Zebranie semestralne z wychowawcą –zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2018/2019

6.

14.03.2019r.

/czwartek/

 

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje  z wychowawcą

7.

11.04.2019r.

/czwartek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

8.

14.05.2019r.

/wtorek /

17.00

Zebranie klas 0-VII 

-zapoznanie ze wstępną informacją o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych uczniów.

-Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły.

- Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawcy klasowego.