HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI INDYWIDULANCH

Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁOBIELI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Termin

Godzina

Uwagi

1.

10.09.2019r.

/wtorek/

 

17.00

Zebranie informacyjne klas 0 – VIII

z wychowawcą

2.

16.10.2019r.

/środa/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

3.

19.11.2019r.

/wtorek/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje w wychowawcą

4.

20.12.2019r.

/piątek /

17:00

Zebranie ogólne z wychowawcą- przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w statucie szkoły i zapoznanie przewidywanymi ocenami za I semestr 2019/2020

5.

29.01.2020r.

/środa/

17.00

Zebranie semestralne z wychowawcą –zapoznanie z wynikami nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2019/2020

6.

17.03.2020r.

/wtorek/

 

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

7.

15.04.2020r.

/środa/

17.00-18.00

Indywidualne konsultacje z wychowawcą

8.

19.05.2020r.

/wtorek /

17.00

Zebranie klas 0-VII 

-zapoznanie ze wstępną informacją o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych uczniów.

-Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły.

- Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawcy klasowego.