Skład Rady Rodzicó w roku szkolnym 2017/2018

 Prezydium

Przewodniczący: Paweł Parzychowski

Zastępca przewodniczącego Magdalena Piotrowska:

Sekretarz: Monika Garbalińska

Skarbnik: Iwona Babiel

Członek: Aneta Duszak

 

Komisja rewizyjna:

Członek: Anna Salamucha

Członek: Monika Marias

Członek: Anna Pijanowska