• Otwarcie hali sportowej
 • Otwarcie hali sportowej
 • Otwarcie hali sportowej
 • Jasełka
 • Betlejem
 • Betlejem
 • Betlejem
 • Otwarcie hali 10
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Kosmiczne przedstawienie
 • 11 listopada

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. to data, która była wyczekiwana niemal przez każdego ucznia. Tego dnia społeczność uczniowska wraz z rodzicami, grono pedagogiczne oraz zaproszeni gości zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby uroczyście zakończyć  rok szkolny 2018/2019. Natomiast ósmoklasiści powiedzieli ostatnie: ,,Żegnaj szkoło!”, gdyż od września rozpoczną naukę w szkołach ponadpodstawowych.
W części oficjalnej pani dyrektor podsumowała miniony rok szkolny, pożegnała absolwentów oraz złożyła uczniom i ich rodzicom wakacyjne życzenia. Nie zapomniała również przypomnieć o  zachowaniu bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Następnie wiele ciepłych słów do dzieci oraz nauczycieli skierowali zaproszeni goście. Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas IV-VIII, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wręczono również dyplomy za: czytelnictwo, osiągnięcia sportowe, frekwencję, wolontariat, twórczość poetycką, aktywny udział w Szkolnym Kole Caritas, pracę na rzecz parafii oraz Samorządu Uczniowskiego, wyróżnienia w konkursach przedmiotowych. Pani dyrektor podziękowała Wójtowi Gminy Lelis Stefanowi Prusikowi oraz proboszczowi parafii NNMP ks. dr Wiesławowi Białczakowi za wspieranie wielu inicjatyw szkolnych. Na koniec ciepłe słowa popłynęły do rodziców, którzy w ciągu całego roku byli zaangażowani w życie szkoły.
Natomiast w części nieoficjalnej uczniowie klasy III przedstawili pogram artystyczny. Ukończyli etap edukacji wczesnoszkolnej, dlatego serdecznie podziękowali swej wychowawczyni- pani Beacie Korzenieckiej za to, że wprowadziła ich w "szkolny świat”. Następnie wystąpili ósmoklasiści, którzy w humorystyczny sposób ukazali swój pobyt w murach tej szkoły oraz podziękowali wychowawcy - p. Małgorzacie Koślik, a także pani dyrektor i nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie.
Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych na ostatnie spotkanie z wychowawcami w tym roku szkolnym.
Wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, kadrze pedagogicznej, pracownikom szkoły życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, obfitujących w liczne przygody (oczywiście te pozytywne), a każdemu absolwentowi wielu sukcesów w nowej szkole.

Galeria zdjęć

Redakcja: Ewa Puka