Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    20.08.2014

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się na sali gimnastycznej 1 września o godzinie 9.00.

 
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    15.07.2014

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów:

1) rozpoczynających naukę w kl. II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), czyli 539 zł netto.

2) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych.

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

do kwoty 225 zł – dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej.

do kwoty 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.

Warunki, jakie trzeba spełnić to:

• Złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników do szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

• Dołączenie zaświadczeń o wysokości dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku (tj. czerwiec).

• Przedłożenie dowodu zakupu podręczników - faktury VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna).

Wnioski przyjmowane będą do 31 lipca 2014 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Białobiel.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły.

Pobierz druki

 
Rok szkolny 2013/2014 zakończony! PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    02.07.2014

W piątek 28 czerwca o godz. 9oo uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Na wstępie pani dyrektor Urszula Wielczyk podsumowała  wyniki pacy dydaktyczno- wychowawczej. Mamy powód do zadowolenia, bowiem klasa VI osiągnęła wysoki wynik w ogólnopolskim sprawdzianie organizowanym przez  Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Średnia ilość punktów zdobytych przez naszych szóstoklasistów wyniosła 27,8, podczas gdy średnia dla powiatu ostrołęckiego to 23,73. Jeden z uczniów, Łukasz Rolka, uzyskał maksymalną liczbę punktów (40 na 40 możliwych do zdobycia). Następnie wręczono nagrody i świadectwa wieńczące całoroczną pracę. Oczekiwane przez wszystkich wakacje powitała klasa III wierszem i piosenką, klasa VI natomiast pożegnała się z kolegami i koleżankami z młodszych klas oraz nauczycielami i pracownikami szkoły. Przedstawiła przy tym przepis na to, co należy robić, aby skończyć szkołę. Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy słonecznych i pięknych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

redakcja: Hanna Różycka

 
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    26.06.2014

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014, które odbędzie się 27 czerwca o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej.

 
Dyskoteka szkolna PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    26.06.2014

We wtorek 24 czerwca w naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna. Była to niestety ostatnia impreza tego typu w tym roku szkolnym. Organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego. Oprawą muzyczną zajęli się chłopcy z klasy VI i V. Przy dźwiękach muzyki pożegnaliśmy kolejny rok naszej pracy w szkole. Do zobaczenia we wrześniu!

redakcja: Hanna Murach

 
Plastyczne sukcesy! PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator    24.06.2014

Nasi uczniowie wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Lelisie pt. „Zdrowe jedzenie - lepsze myślenie”. I miejsce zdobyła Marysia Budniak z kl. II. Gabrysia Dymerska z kl. IV osiągnęła II miejsce. Pozostali uczniowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i słodkościami. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

redakcja Małgorzata Koślik

 


Strona 1 z 58
free pokerfree poker
Copyright